Digitala utbildningar hösten 2020 - Skåne Niklas Pettersson
2020-09-07

Under hösten kommer IF Norra Skåne och Södra & mellersta Skåne genomföra tio digitalautbildningar


Läs mer här