Intresseföreningen stöttar er styrelse

Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar många, svåra och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskaper och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna.

Hur vet man att det fattas rätt beslut vid rätt tillfälle och till rätt pris? Till styrelsens hjälp finns tekniker, ekonomer och annan expertis från Riksbyggen att tillgå. Men ansvaret för besluten åvilar alltid styrelsen!

Riksbyggens Intresseföreningar är ideella föreningar och paraplyorganisationer för bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen, som styrs av stadgar antagna av Riksbyggens fullmäktige.

Det finns idag cirka 1700 bostadsrättföreningar samlade i 33 Intresseföreningar.

Inriktningen och omfattningen av verksamhet avgörs av medlemsorganisationerna, det vill säga bostadsrättsföreningarna.

Man kan säga att Riksbyggens Intresseföreningar i huvudsak har en tredelad roll:

- Samordna bostadsrättsföreningarnas inflytande/ägande i Riksbyggen.

- Bedriva utbildnings- och informationsverksamhet.

- Vara konsumentbevakare och opinionsbildare.


2017-12-23
God Jul och Gott Nytt År
Önskar Intresseföreningarnas styrelser alla våra medlemmar.
2017-11-24
Nytt nummer av Välkommen Hem
2017-10-26
Nils Holgersson-rapporten 2017
Stora skillnader mellan kommunernas taxor och avgifter 
2017-10-22
Studiekonferensen för ordförande i Malmö 5-6 oktober 2017
Presentationer och utställare
2017-10-20
Ny medlemsförmån Eloped
Exklusivt för dig som bor i en Riksbyggen förening.
2017-10-20
Ny medlemsförmån Team Sportia
Exklusivt för dig som bor i en Riksbyggen förening.