Intresseföreningen stöttar er styrelse

Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar många, svåra och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskaper och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna.

Hur vet man att det fattas rätt beslut vid rätt tillfälle och till rätt pris? Till styrelsens hjälp finns tekniker, ekonomer och annan expertis från Riksbyggen att tillgå. Men ansvaret för besluten åvilar alltid styrelsen!

Riksbyggens Intresseföreningar är ideella föreningar och paraplyorganisationer för bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen, som styrs av stadgar antagna av Riksbyggens fullmäktige.

Det finns idag cirka 1700 bostadsrättföreningar samlade i 30 Intresseföreningar.

Inriktningen och omfattningen av verksamhet avgörs av medlemsorganisationerna, det vill säga bostadsrättsföreningarna.

Intresseföreningens huvuduppgifter är:
  • Intresseföreningen ska bidra till ett långsiktigt ekonomiskt, socialt, och miljömässigt hållbart boende.
  • Intresseföreningen ska bidra till utveckling av medlemsföreningarna genom utbildning, kommunikation och erfarenhetsutbyte.
  • Intresseföreningen ska samverka med Riksbyggen och Lokalföreningarna.

Läs mer om Intresseföreningen här:


Information om GDPR