Intresseföreningen stöttar er styrelse

Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar många, svåra och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskaper och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna.

Hur vet man att det fattas rätt beslut vid rätt tillfälle och till rätt pris? Till styrelsens hjälp finns tekniker, ekonomer och annan expertis från Riksbyggen att tillgå. Men ansvaret för besluten åvilar alltid styrelsen!

Riksbyggens Intresseföreningar är ideella föreningar och paraplyorganisationer för bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen, som styrs av stadgar antagna av Riksbyggens fullmäktige.

Det finns idag cirka 1700 bostadsrättföreningar samlade i 33 Intresseföreningar.

Inriktningen och omfattningen av verksamhet avgörs av medlemsorganisationerna, det vill säga bostadsrättsföreningarna.

Man kan säga att Riksbyggens Intresseföreningar i huvudsak har en tredelad roll:

- Samordna bostadsrättsföreningarnas inflytande/ägande i Riksbyggen.

- Bedriva utbildnings- och informationsverksamhet.

- Vara konsumentbevakare och opinionsbildare.


2016-09-25
Nytt nummer av Välkommen Hem
2016-09-12
Nils Holgersson-gruppen: Priset för vatten och avlopp ökar tre gånger inflationen
För fjärde året i rad ökar avgifterna för vatten och avlopp tre gånger mer än inflationen. I år ä...
2016-09-08
Riksbyggens halvårsrapport: Stark tillväxt och nyproduktion av bostäder i 55 kommuner
Riksbyggen hade en nettoomsättning på 3 179 miljoner kronor under första halvåret 2016, en ökning...
2016-07-01
Medlemsförmåner
Affisch med aktuella medlemsförmåner.
2016-06-20
Nytt nummer av Välkommen Hem
2016-06-20
Studiekonferensen i Ronneby 26-27 maj 2016
Presentationer och utställare