Södra Småland/Blekinge
Kurs/Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2023            
Våren            
Juridik Digitalt 22/2 18-21 300 kr 14/2 Max 100 pers
Intresseföreningen södra Småland/Blekinge Årsmöte Digitalt 15/3 18.30   8/3  
Erfarenhetsutbyteskonferens Kosta 20-21/4   4 200 kr 17/2 Max 60 pers
Hösten            
             
 
Norra, Södra & Mellersta Skåne
Kurs /Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2023            
Våren            
Förvaltningskurs Ängelholm 9-10/3   3. 950 kr 3/2 Max 57 pers
Intresseföreningen södra & mellersta Skåne Årsmöte Malmö 13/3 18.30      
Intresseföreningen norra Skåne Årsmöte Helsingborgg 14/3 18.00      
Introduktion för nyvalda Malmö 27/3 18-21 0 kr 13/3 Max 25 pers
Introduktion för nyvalda Helsingborg 28/3 18-21 0 kr 14/3 Max 25 pers
Ordförandekurs Malmö 17/4 18-21 300 kr 3/4 Max 25 pers
Sekreterarkurs Malmö 17/4 18-21 300 kr 3/4 Max 25 pers
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Helsingborg 18/4
25/4
2/5
18-21 900 kr 4/4 Max 25 pers
Brandskyddsansvarig Malmö 8/5 18-21 meddelas senare 24/4 Max 20 pers
Revisor Helsingborg 9/5 18-21 300 kr 25/4 Max 25 pers
Valberedning Helsingborg 9/5 18-21 300 kr 25/4 Max 25 pers
Intresseförening Norra Skånes Studiekonferens för styrelseledamöter Båstad 1-2/6   meddelas senare 1/4 Max 60 pers
Hösten            
Introduktion för nyvalda Lund 4/9 18-21 0 kr 21/8 Max 25 pers
Ordförandekurs Helsingborg 19/9 18-21 300 kr 5/9 Max 25 pers
Sekreterarkurs Helsingborg 19/9 18-21 300 kr 5/9 Max 25 pers
Brandskydd Helsingborg 3/10 18-21 meddelas senare 19/9 Max 20 pers
Intresseföreningen södra & mellersta Skåne Studiekonferens för ordförande Ystad 5-6/10   meddelas senare 6/7 Max 80 pers
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Malmö 9/10
16/10
23/10
18-21 900 kr 25/9 Max 25 pers
Revisor Malmö 6/11 18-21 300 kr 23/10 Max 25 pers
Valberedning Malmö 6/11 18-21 300 kr 23/10 Max 25 pers
Intresseföreningen södra & mellersta Skåne Extra årsmöte Malmö 20/11 18.30      

Digitala kurser i regionen
Kurs /Aktivitet: Digitalt Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2023            
Våren            
Introduktion för nyvalda Digitalt 15/2 18-21 0 kr 1/2 Max 25 pers
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Digitalt 1/3
8/3
16/3
18-21 900 kr 15/2 Max 25 pers
Revisor Digitalt 22/3 18-21 300 kr 8/3 Max 25 pers
Valberedning  Digitalt 12/4 18-21 300 kr 29/3 Max 25 pers
Sekreterarkurs Digitalt 26/4 18-21 300 kr 12/4 Max 25 pers
Ordförandekurs Digitalt 3/5 18-21 300 kr 19/4 Max 25 pers
Förebyggande åtgärder/Proaktiv Digitalt 10/5 18-20.30 300 kr 26/4 Max 25 pers
Hösten            
Introduktion för nyvalda Digitalt 30/8 18-21 0 kr 16/8 Max 25 pers
Stadgar Digitalt 6/9 18-21 300 kr 23/8 Max 25 pers
Ekonomikurs  Digitalt 13/9 18-21 300 kr 30/8 Max 25 pers
Revisor Digitalt 20/9 18-21 300 kr 6/9 Max 25 pers
Underhållsplan Digitalt 27/9 18-21 300 kr 13/9 Max 25 pers
Valberedning Digitalt 11/10 18-21 300 kr 27/9 Max 25 pers
Ordförandekurs Digitalt 18/10 18-21 300 kr 4/10 Max 25 pers
Skadereglering Digitalt 25/10 18-21 300 kr 11/10 Max 25 pers
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Digitalt 1/11
8/11
15/11
18-21 900 kr 18/10 Max 25 pers
Sekreterarekurs Digitalt 22/11 18-21 300 kr 8/11 Max 25 pers