Södra Småland/Blekinge
Kurs/Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2020            
Hösten            
Försäkringsjuridik Video 29/10 18-21 300 kr 22/10 Max 20
Temakväll, Energistrategi Emmaboda 11/11 18-21 0 kr 4/11 Max 25
 
Norra, Södra & Mellersta Skåne
Kurs /Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2020            
Hösten            
Brandskydd Video 27/10 18-21 1000 kr 13/10 Max 25
Ordförandekurs Video 9/11 18-21 300 kr 2/11 Max 20
Sekreterarekurs Video 10/11 18-21 300 kr 3/11 Max 20
Intresseföreningen Södra & Mellersta Skåne Extra årsmöte Malmö 16/11 18.30   9/11