Södra Småland/Blekinge
Kurs/Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2020            
Hösten            
Underhåll och brandskydd Ronneby 10/9 18-21 300 kr 3/9 Max 25
Underhåll och brandskydd Kalmar 16/9 18-21 300 kr 9/9 Max 35
Underhåll och brandskydd Växjö 23/9 18-21 300 kr 15/9 Max 25
Introduktion för nyvalda Kalmar (video) 14/10 18-21 0 kr 7/10 Max 35
Introduktion för nyvalda Växjö (video) 14/10 18-21 0 kr 7/10 Max 25
Introduktion för nyvalda Karlskrona (video) 14/10 18-21 0 kr 7/10 Max 25
Extra Årsmöte Emmaboda 21/10 18   14/10  
Försäkringsjuridik Ronneby 29/10 18-21 300 kr 22/10 Max 25
Temakväll, Energistrategi Emmaboda 11/11 18-21 0 kr 4/11 Max 25
 
Norra, Södra & Mellersta Skåne
Kurs /Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2020            
Hösten            
Välkomstkvällar för nya bostadsrättsinnehavare Malmö 31/8 18-20 0 kr 17/8 Max 25
Välkomstkvällar för nya bostadsrättsinnehavare Simrishamn 31/8 18-20 0 kr 17/8 Max 25
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Helsingborg 1/9
8/9
22/9
18-21 900 kr 18/8 Max 25
Introduktion för nyvalda Malmö 7/9 18-21 0 kr 24/8 Max 25
Ekonomikurs Malmö 14/9 18-21 300 kr 31/8 Max 25
Underhållsplan Malmö 21/9 18-21 300 kr 7/9 Max 25
Skadereglering Malmö 28/9 18-21 300 kr 14/9 Max 25
Ordförandekurs Helsingborg 29/9 18-21 300 kr 15/9 Max 25
Sekreterarekurs Helsingborg 29/9 18-21 300 kr 15/9 Max 25
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Malmö 5/10
12/10
19/10
18-21 900 kr 21/9 Max 25
Underhållsplan Helsingborg 6/10 18-21 300 kr 22/9 Max 25
Revisor Helsingborg 20/10 18-21 300 kr 6/10 Max 25
Valberedning Helsingborg 20/10 18-21 300 kr 6/10 Max 25
Brandskydd Helsingborg 27/10 18-21 Meddelas senare 13/10 Max 20
Välkomstkvällar för nya bostadsrättsinnehavare Lomma 2/11 18-20 0 kr 19/10 Max 25
Välkomstkvällar för nya bostadsrättsinnehavare Trelleborg 2/11 18-20 0 kr 19/10 Max 25
Skadereglering Helsingborg 3/11 18-21 300 kr 20/10 Max 25
Ordförandekurs Malmö 9/11 18-21 300 kr 26/10 Max 25
Sekreterarekurs Malmö 9/11 18-21 300 kr 26/10 Max 25
Intresseföreningen Södra & Mellersta Skåne Extra årsmöte Malmö 16/11 18.30   9/11