Södra Småland/Blekinge
Kurs/Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2023            
Hösten            
             
 
Norra, Södra & Mellersta Skåne
Kurs /Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2023            
Hösten            
Introduktion för nyvalda Lund 4/9 18-21 0 kr 21/8 Max 25 pers
Ordförandekurs Helsingborg 19/9 18-21 300 kr 5/9 Max 25 pers
Sekreterarkurs Helsingborg 19/9 18-21 300 kr 5/9 Max 25 pers
Brandskydd Helsingborg 3/10 18-21 meddelas senare 19/9 Max 20 pers
Intresseföreningen södra & mellersta Skåne Studiekonferens för ordförande Ystad 5-6/10   meddelas senare 6/7 Max 80 pers
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Malmö 9/10
16/10
23/10
18-21 900 kr 25/9 Max 25 pers
Revisor Malmö 6/11 18-21 300 kr 23/10 Max 25 pers
Valberedning Malmö 6/11 18-21 300 kr 23/10 Max 25 pers
Intresseföreningen södra & mellersta Skåne Extra årsmöte Malmö 20/11 18.30      

Digitala kurser i regionen
Kurs /Aktivitet: Digitalt Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2023            
Hösten            
Introduktion för nyvalda Digitalt 30/8 18-21 0 kr 16/8 Max 25 pers
Stadgar Digitalt 6/9 18-21 300 kr 23/8 Max 25 pers
Ekonomikurs  Digitalt 13/9 18-21 300 kr 30/8 Max 25 pers
Revisor Digitalt 20/9 18-21 300 kr 6/9 Max 25 pers
Underhållsplan Digitalt 27/9 18-21 300 kr 13/9 Max 25 pers
Valberedning Digitalt 11/10 18-21 300 kr 27/9 Max 25 pers
Ordförandekurs Digitalt 18/10 18-21 300 kr 4/10 Max 25 pers
Skadereglering Digitalt 25/10 18-21 300 kr 11/10 Max 25 pers
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Digitalt 1/11
8/11
15/11
18-21 900 kr 18/10 Max 25 pers
Sekreterarekurs Digitalt 22/11 18-21 300 kr 8/11 Max 25 pers