Södra Småland/Blekinge
Kurs/Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2024            
Våren            
             
 
Norra, Södra & Mellersta Skåne
Kurs /Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2024            
Våren            
Introduktion för nyvalda Helsingborg 13/2 18-21 0 kr 30/1 Max 25 pers
Ordförandekurs Malmö 4/3 18-21 300 kr 19/2 Max 25 pers
Sekreterarkurs Malmö 4/3 18-21 300 kr 19/2 Max 25 pers
Intresseföreningen Norra Skåne årsmöte Helsingborg 12/3 18   5/3  
Förvaltningskurs Ängelholm 14-15/3   3.950 kr 5/2 Max 57 pers
Intresseföreningen Södra & Mellersta Skåne årsmöte Malmö 18/3 18.30   11/3  
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Helsingborg 9/4
16/4
23/4
18-21 900 kr 26/3 Max 25 pers
Brandskyddsansvarig Malmö 13/5 18-21 meddelas senare 29/4 Max 25 pers
Revisor Helsingborg 14/5 18-21 300 kr 30/4 Max 25 pers
Valberedning Helsingborg 14/5 18-21 300 kr 30/4 Max 25 pers
Regional Studiekonferens Ronneby 30-31/5   meddelas senare    

Digitala kurser i regionen
Kurs /Aktivitet: Digitalt Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2024            
Våren            
Introduktion för nyvalda Digitalt 28/2 18-21 0 kr 14/2 Max 25 pers
Styrelsekurs 1-3, 3 kvällar Digitalt 6/3
13/3
20/3
18-21 900 kr 21/2 Max 25 pers
Valberedning Digitalt 27/3 18-21 300 kr 13/3 Max 25 pers
Sekreterarkurs Digitalt 17/4 18-21 300 kr 3/4 Max 25 pers
Ordförandekurs Digitalt 24/4 18-21 300 kr 10/4 Max 25 pers