Södra Småland/Blekinge
Kurs/Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2024            
Hösten            
Studiekonferens 2024 Ronneby 3-4/10   3 950 kr 5/7  
             
 
Norra, Södra & Mellersta Skåne
Kurs /Aktivitet: Ort Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2024            
Hösten            
Introduktion för nyvalda Lund 4/9 18-21 300 kr 26/8 Max 25 pers
Ordförandekurs Helsingborg 24/9 18-21 300 kr 10/9 Max 25 pers
Sekreterarekurs Helsingborg 24/9 18-21 300 kr 10/9 Max 25 pers
Studiekonferens 2024 Ronneby 3-4/10   3 950 kr 5/7  
Styrelsekurs del 1-3, 3 kvällar Malmö 7/10
14/10
21/10
18-21 900 kr 23/9 Max 25 pers
Brandskydd Helsingborg 22/10 18-21 Meddelas senare 8/10 Max 20 pers
Revisorkurs Malmö 11/11 18-21 300 kr 28/10 Max 25 pers
Valberedningen Malmö 11/11 18-21 300 kr 28/10 Max 25 pers
Intresseföreningen Södra & Mellersta Skåne Extra årsmöte Malmö 18/11 18.30   11/11  
Brandskyddsansvarig Malmö 25/11 18-21 Meddelas senare 11/11 Max 20 pers
             

Digitala kurser i regionen
Kurs /Aktivitet: Digitalt Datum Kl. Pris inkl.
moms
Anmälan
senast
Övrigt
2024            
Hösten            
Introduktion för nyvalda Digitalt 28/8 18-21 0 kr 14/8 Max 25 pers
Stadgar Digitalt 4/9 18-21 300 kr 21/8 Max 25 pers
Ekonomikurs Digitalt 11/9 18-21 300 kr 28/8 Max 25 pers
Revisorkurs Digitalt 25/9 18-21 300 kr 11/9 Max 25 pers
Valberedningen Digitalt 1/10 18-21 300 kr 17/9 Max 25 pers
Mötesteknik Digitalt 9/10 18-21 300 kr 25/9 Max 25 pers
Underhållsplanering Digitalt 23/10 18-21 300 kr 9/10 Max 25 pers
Ordförandekurs Digitalt 30/10 18-21 300 kr 16/10 Max 25 pers
Styrelsekurs del 1-3, 3 kvällar Digitalt 6/11
13/11
20/11
18-21 900 kr 23/10 Max 25 pers
Sekreterarekurs Digitalt 26/11 18-21 300 kr 12/11 Max 25 pers