Intresseföreningen stöttar er styrelse

Styrelsen i en bostadsrättsförening fattar många, svåra och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskaper och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna.

Hur vet man att det fattas rätt beslut vid rätt tillfälle och till rätt pris? Till styrelsens hjälp finns tekniker, ekonomer och annan expertis från Riksbyggen att tillgå. Men ansvaret för besluten åvilar alltid styrelsen!

Riksbyggens Intresseföreningar är ideella föreningar och paraplyorganisationer för bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen, som styrs av stadgar antagna av Riksbyggens fullmäktige.

Det finns idag cirka 1700 bostadsrättföreningar samlade i 30 Intresseföreningar.

Inriktningen och omfattningen av verksamhet avgörs av medlemsorganisationerna, det vill säga bostadsrättsföreningarna.

Intresseföreningens huvuduppgifter är:
  • Intresseföreningen ska bidra till ett långsiktigt ekonomiskt, socialt, och miljömässigt hållbart boende.
  • Intresseföreningen ska bidra till utveckling av medlemsföreningarna genom utbildning, kommunikation och erfarenhetsutbyte.
  • Intresseföreningen ska samverka med Riksbyggen och Lokalföreningarna.

Läs mer om Intresseföreningen här:


Information om GDPR

 


2022-12-13
Riksbyggen Brf Trollet är årets mest hållbara bostadsrättsförening i marknadsområde Sydost
Brf Trollet i Kalmar har gjort mycket för att bli mer hållbara, till exempel genomför föreningen ...
2022-12-08
Mer stabil och förutsägbar prisutveckling för Riksbyggen
Prisdialogen har tydligt bidragit med en mer stabil och förutsägbar prisutveckling av fjärrv...
2022-11-25
Prisdialogen ser fram emot ett 2023 med mer miljönytta och förbättrad kunddialog
Prisdialogens styrelsemöte den 23 november resulterade i förnyat medlemskap i Klimatdialogen för ...
2022-11-25
Nytt nummer av Välkommen Hem
2022-11-15
Kraftigt ökade kostnader för el, värme, avfall, vatten och avlopp
Totalkostnaderna för el, fjärrvärme, avfall, vatten och avlopp har ökat under det senaste året – ...