Utbildningsplanen  
Vi genomför stegvis utbildningar enligt nedanstående utbildningsplan. Tanken är att man skall kunna gå igenom utbildningarna och på så sätt systematiskt få en heltäckande utbildning.

Utbildningarna genomförs för att utveckla er och stärka er kompetens i det fortsatta arbetet i er förening.

Utöver dessa grundutbildningar erbjuder Intresseföreningarna utbildningar i aktuella ämnen: Några exemplen är: förvaltningskurs, erfarenhetsutbytekurs, brandskyddskurs, fastighetsförsäkring och datautbildning.

Tillsammans med Er studieorganisatör anordnar vi en studiecirkel i Er bostadsrättsförening om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening.

OBS! Man kan gå utbildningen på vilken ort som helst inom regionen.