Övriga utbildningar
Nedan beskrivs ett antal fördjupningskurser, som genomförs på beställning av en Bostadsrättsstyrelse eller arbetsgrupp.

Vill du och din bostadsrättsförening genomföra en av dessa utbildningar? Tveka då inte, ta kontakt med Peter Fransson (Föreningssamordnare) på tel: 046-16 57 02, så hjälper hon er med att förverkliga era idéer!


Kreativamöten
Både aktiva i BRF styrelser och bland anställda inom i Riksbyggen vittnar om långa ibland ineffektiva möten. Vägen till beslut blir onödigt omständig och det blir svårt att fatta beslut. Genom att aktivt arbetat med mötenas utformning, tidsåtgång, förberedelser m.m. kan man skapa ett klimat där alla kan delta på lika villkor.

På utbildningen går vi igenom följande saker:
• Regler, ordning för gott mötesklimat.
• Metoder för kreativitet och delaktighet.
• Lokal och möblering.


Ledarskap för bostadsrättsföreningar
Att sitta i en styrelse innebär ett stort ansvar; man ska leda föreningsarbete, utveckla ekonomi och underhåll efter bästa förmåga, föra en god kommunikation både mot föreningens medlemmar och Riksbyggen, medla i konflikter, upphandla avtal m.m. Men varje styrelseledamot har ett ytterligare instrument som måste ligga till grund för föreningens utveckling. På den här utbildningen kompletterar vi dina faktakunskaper om Riksbyggen och bostadsrätt med den sista ingrediensen för bra styrelsearbete; ledarskapet.

På utbildningen går vi igenom följande saker:
• Självkänndedom.
• Att vara ledare – värderingar, gruppdynamik, praktiska övningar.
• Kommunikation.
• Konflikthantering - konflikter, övningar, redskap.
• Att arbeta i grupp.
• Verksamhetsplanering – Att skapa bra verksamhet.


Teambuilding – Lagutbildning
I ledarskapets grunder brukar man använda ett uttryck som säger att 1+1+1=4, detta för att uttrycka att samarbetet mellan en grupp människor gör att man faktiskt presterar mer gemensamt än om var och en arbetade för sig själv. I varje styrelse kan det finnas individer som är väldigt goda ledare men utan den sista ingrediensen; en välfungerande grupp, blir arbetet tyngre och ineffektivt. Ett sätt att skapa större sammanhållning och bättre arbetsklimat i en grupp är s.k. ”teambuilding” eller ”lagutbildning”.

Innehåll:
• Gruppdynamik.
• Arbetsledning och ansvarsfördelning.
• Kommunikation inom och utanför gruppen.
• Att följa upp och verkställa beslut.
• Nya mötesformer.
• Klimat för kreativitet .Utbildningsbeskrivningar – För enskilda bostadsrättshavare
Nedan beskrivs ett antal utbildningar för enskilda bostadsrättshavare, som genomförs tillsammans med er Bostadsrättsstyrelse.

Välkomstkväll för nya bostadsrättsinnehavare
Vad händer när man köper en bostadsrätt? Vad händer när man blir en riksbyggare?

Det är ingen hemlighet att människor generellt som bestämt sig för att köpa en bostadsrätt lever i villfarelsen att man köpt en lägenhet, där man utan skyldigheter gentemot någon annan, fritt kan ändra och utveckla sitt boende efter eget behag. Kunskapen om själva grundprincipen i bostadsrättens utformning, om att man endast köper nyttjanderätten till bostaden och i övrigt ingår i kollektiv/kooperativ, finns inte.

Innehåll:
• Riksbyggens organisation och värdegrund
• Intresseföreningarnas arbete.
• Ge grundläggande kunskaper om vad en bostadsrätt innebär i både juridiska och ekonomiska rättigheter och skyldigheter.
• Hur kan man påverka sitt boende i en bostadsrättsförening?Motionsverkstad
Det finns ett verktyg som alla medlemmar i Riksbyggen kan bruka för att ska förändring av det man tycker fungerar dåligt eller som behöver förbättras; motionen. För att bruka detta verktyg krävs en del förkunskaper i att skriva och formulera bakgrund och förslag.

Innehåll:
• Exempel på motioner.
• Att hämta fakta och underlag.
• Konsten att formulera sig kort och kärnfullt.