Skräddarsy Er egen föreningsutbildning
Vad är skräddarsydd utbildning?
Ett utbildningstillfälle för en eller flera föreningar som
anpassas till lokala förutsättningar. I möjligaste mån är
det de egna exemplen/problemen som diskussionerna
utgår ifrån. Om flera föreningar deltar blir anpassningen
gemensam, och ger utrymme för ett bredare erfarenhetsutbyte.

Varför skräddarsydd utbildning?      
Föreningens förtroendevalda har inte kunnat gå de traditionella
utbildningarna som Intresseföreningen erbjuder.
Det är många nya förtroendevalda, alla får samma
plattform att stå på inför sitt uppdrag.

Hur arrangeras skräddarsydd utbildning?
En skräddarsydd utbildning kan arrangeras genom att
styrelsen tar kontakt med Intresseföreningen och begär
att få en skräddarsydd utbildning. Någon ur Intresseföreningens
styrelse tar då kontakt med föreningen och
diskuterar igenom utbildningen för att se vilka resurser
som behövs och vilket pris det blir på utbildningen.
Ett datum för utbildningen diskuteras också fram, det
är dock föreläsarnas möjlighet att ta det datumet som
avgör. Utbildningen kan bedrivas hemma på föreningen
eller på annan ort allt beroende på föreningens önskemål.

Vilka ämnen är möjliga i en skräddarsydd
utbildning?

Det finns nästan inget ämne vi inte kan ordna utbildning
i, dock är det främst i följande ämnen som Intresseföreningen
har egen kompetens:
• Mötesteknik och Mötesdemokrati,
• Enklare ekonomi, typ lär dig läsa årsredovisningen,
• Grundutbildning,
• Sekreterarutbildning,
• Valberedningsutbildning och kommunikation.

För mer information:                     
Kontakta våra föreningssamordnare 

Anna Hjertstedt
Tel: 040-92 00 55
E-post: 
anna.hjertstedt@riksbyggen.se