Utbildning och erfarenhetsutbyte
– en investering för Er bostadsrättsföreningStyrelsen i en bostadsrättsförening fattar många, svåra och betydelsefulla beslut. Detta kräver kunskaper och omdöme om hur man förvaltar fastigheter samt gör en förening trivsam för medlemmarna.
Hur vet man att det fattas rätt beslut vid rätt tillfälleoch till rätt pris? Till styrelsens hjälp finns tekniker, ekonomer och annan expertis från Riksbyggen att tillgå. Men ansvaret för besluten åvilar alltid styrelsen!
Riksbyggens Intresseförening är en ideell förening som styrs av stadgar antagna av Riksbyggens fullmäktige. Inriktningen och omfattningen av vår verksamhet avgörs av medlemsorganisationerna, det vill säga bostadsrätts-föreningarna.

Man kan säga att Riksbyggens Intresseförening i huvudsak
har en tredelad roll:

• Samordna bostadsrättsföreningarnas inflytande/ägande
i Riksbyggen.

• Bedriva utbildnings- och informationsverksamhet.
• Vara konsumentbevakare.

Utbildning, en central del
Intresseföreningens verksamhet är därför av stor betydelse för Er förening. Vi utbildar styrelseledamöter för att möta de krav som de boende rättmätigt kan ställa. Utbildningen är en central del i Intresseföreningens verksamhet. Det finns också ett stort värde i att träffa andra styrelseledamöter och utbyta erfarenheter kring styrelsearbetet. Många anser att erfarenhetsutbyte är det mest värdefulla i Intresseföreningens verksamhet.
Under år 2010 kommer vi erbjuda miljöutbildningar enligt kursmaterialet ”Hållbar utveckling nu!”
Som kund i Riksbyggen får bostadsrättsföreningen tillgång till Utbildnings-platsen, en internetbaserad tjänst som ger stöd i styrelsearbetet genom tillgång till styrelsehandboken och information om intresseföreningarnas
skräddarsydda utbildningar och temakvällar.


Ett tips!
Gå igenom utbildningsprogrammet vid nästa styrelsemöte och fastställ Ert utbildningsbehov.