Vill du att din bostadsrättsförening ska få mer inflytande?
Vill du att din bostadsrättsförening ska få mer inflytande? Inte bara i ert eget bostadsområde utan i viktiga frågor som har med bostadsförvaltning och byggande i hela Sverige att göra. Vill du att de förtroendevalda i bostadsrättsföreningen ska få tillgång till bra utbildningar och intressanta temakvällar som underlättar arbetet?
Vill du att föreningen ska få bra priser på el, sophantering, försäkringar och annat nödvändigt?


Det finns många anledningar att vara med i ”Intresseföreningen för dig i bostadsrätt”. Tillsammans med andra bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen kan din förening påverka mer. Ni får också tillgång till kunskap och erfarenhet som hjälper er i det viktiga styrelsearbetet och inspirerar utvecklingen i bostadsområdet.

Idag är 1 700 bostadsrätts-föreningar runt om i landet medlemmar i sammanlagt 30 intresseföreningar. Tillsammans äger bostadsrättsföreningarna nästan hälften av Riksbyggen. Det ger oss en viktig ägarroll med stora möjligheter att påverka beslut som rör både den egna regionen och hela Sverige.

Ägandet är också ekonomiskt förmånligt, de senaste åren har avkastningen på andelarna i Riksbyggen varit mycket god.