Många fördelar för din bostadsrättsförening
att vara medlem i Intresseföreningen


Vill du att din bostadsrättsförening ska få mer inflytande? Inte bara i ert eget bostadsområde utan i viktiga frågor som har med bostadsförvaltning och byggande i hela Sverige att göra.

Vill du att de förtroendevalda i bostadsrättsföreningen ska få tillgång till bra utbildningar och intressanta temakvällar som underlättar arbetet?

Vill du att föreningen ska få bra priser på el, sophantering, försäkringar och annat nödvändigt?

Idag är 1 700 bostadsrättsföreningar runt om i landet medlemmar i sammanlagt 33 intresseföreningar. Tillsammans äger bostadsrättsföreningarna nästan hälften av Riksbyggen. Det ger oss en viktig ägarroll med stora möjligheter att påverka beslut som rör både den egna regionen och hela Sverige.

Det finns många anledningar att vara med i "Intresseföreningen för dig i bostadsrätt". Tillsammans med andra bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen kan din förening påverka mer. Ni får också tillgång till kunskap och erfarenhet som hjälper er i det viktiga styrelsearbetet och inspirerar utvecklingen i bostadsområdet. Här är några av fördelarna:

Är du intresserad av att din förening ska bli medlem i Intresseföreningen?
Då kan du kontakta vår föreningssamordnare 

Anna Hjertstedt
Tel: 040-92 00 55
E-post: anna.hjertstedt@riksbyggen.se


 

 

  • Avkastning på andelarna i Riksbyggen
  • Möjlighet att påverka och bli en aktiv delägare av Riksbyggen
  • Reducerat pris på utbildningar, kurser och konferenser
  • Gratis medlemskap i ABF och rabatt för de boende på ABFs öppna studiecirkelverksamhet
  • Gemensamma försäkringsupphandlingar som ger förmåner och lägre kostnader till bostadsrättsinnehavarna
  • Gemensamma upphandlingar och avtal på områden såsom el, avfall och bredband.