Utbildningsbeskrivningar
Introduktion för nyvalda
För dig som är ny i din bostadsrättsförenings styrelse! Ger en kort introduktion till Riksbyggens organisation, hur vi fungerar och ägandestrukturen. Vi går även igenom vad som berör dig i ditt styrelseuppdrag och vad styrelsens uppgift.

Mötesdemokrati
Lär dig tekniken att hålla ett styrelsemöte och en årsstämma.

Styrelsekurs
Tre kvällar för dig som behöver grundläggande styrelsekunskap för ditt styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening. Kursinnehåll:
• Vi lär oss grunderna för styrelsens arbete.
• Vad styr styrelsens arbete?
• Vilket ansvar har styrelsens ledamöter?
• Frågor om medlemskap och andrahandsuthyrning.
• Tvister och hyresnämndens roll.
• Uppsägning/förverkande av bostadsrätt.
• Störande grannar.
• Genomgång av stadgarna.
• Obetalda avgifter - Vi följer händelseförloppet.
• Hur fungerar en pantförskrivning.
• Avsägelser och offentliga auktioner


Repetition Stadgar
Två kvällar för dig som behöver repetition av bostadsrättsföreningens stadgar. Vi kommer att både gå igenom stadgarna samt har en del praktiska övningar. Kursinnehåll:
• Frågor om medlemskap och andrahandsuthyrning.
• Tvister.
• Uppsägning/förverkande av bostadsrätt.
• Störande grannar.
• Boende rättigheter och skyldigheter.


Ekonomikurs
För dig som behöver grundläggande ekonomi för ditt styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening.
Kursinnehåll:
• Vad styr föreningens ekonomi?
• Ekonomisk planering
• Hur upprättas budget och bokslut?
• Hur läser man en årsredovisning?


Ordförandekurs
Handledning för föreningens ordförande.
Vad det innebär att leda en styrelse.


Sekreterarekurs
Handledning för föreningens sekreterare.
Konsten att skriva ett protokoll, uppföljning av beslut.


Revisionskurs
Kurs för dig som är lekmannarevisor i Riksbyggens bostadsrättsföreningar.
• Vad är revisorns uppgift?
• Bostadsrättsföreningens redovisning.
• Revisionens mål, regler och innehåll.


Valberedning
Kurs för dig som ingår i bostadsrättsföreningens valberedning.
• Ge valberedningar kunskap om och insikt
• i valberedningens uppgift.
• Nomineringar.
• Sammansättning av styrelse.


Brandskyddsansvariga
Kurs för dig som är bostadsrättsföreningens brandskyddsansvarig. Vi går bland annat igenom: Ansvarsfördelning, Lagar och förordningar, Brandskyddspolicy, Verksamhets- och byggnadsbeskrivning, Risker i verksamheten, Brandskyddsorganisation, Utbildning , Brandskyddsregler, Drift & Underhåll samt Egenkontroll.

Underhållsplanering
Kurs för dig som vi lära sig om underhållsplanering. Vi kommer att gå igenom hur en underhållsplan är uppbyggd och hur man tolkar den. Kursinnehåll:
• Vad är underhåll?
• Vad är skillnaden mellan löpande och periodiskt underhåll?
• Hur är underhållsplanen uppbyggd?
• Lär Er tolka underhållsplanen.


Miljöansvariga
Kurs för dig som är miljöansvarig eller miljöintresserade i bostadsrättsföreningen styrelse.
Under en kväll får ni tips på vad ni i föreningen kan göra för att alla medlemmarna ska kunna leva mer miljöanpassat och vad föreningen kan göra för att minska sin egen miljöpåverkan och skapa ett hållbart boende även för nästa generation.