Arvodesrekommendationer

Här hittar du arvodesrekommendatiioner för bostadsrättsföreningar, intresseföreningar, lokalföreningar samt byggande styrelser.


Bostadsrättsföreningar
Hämta Arvodesrekommendation för förtroendevalda inom bostadsrättsföreningar här!

Intresseföeningenar
Hämta Arvodesrekommendation för förtroendevalda inom intresseföreningarna här!

Lokalföreningars styrelser och byggande styrelser
Hämta Rekommenderade arvoden för Riksbyggens lokalföreningars styrelser och byggande styrelser här!