Medlemsföreningar i Skurups Kommun
Följande bostadsrättsföreningar i Skurups Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf   Antal
andelar
Byggnads
år
Antal
lägenheter
Brf Skurupshus nr 8   81   27