Nils Holgersson 2019 Nils Holgersson-gruppen
2019-12-03

Högsta ökningen av taxor och avgifter kopplat till boende på 10 år


Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat med 4,8 procent det senaste året samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen ökat med 1,9 procent. Dessutom fortsätter priserna att variera påtagligt mellan landets kommuner. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.


De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning har ökat med 4,8 procent (4,0 procent föregående år) mellan 2018 och 2019. Detta är den högsta ökningen på mer än 10 år. Under samma period ökade inflationen med 1,9 procent (1,9 procent föregående år).


– I år ser vi att de flesta taxor ökar betydligt jämfört med priset på andra varor och tjänster under samma period. Det kommer att påverka konsumenternas privatekonomi, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgersson-gruppen.

Ladda ner 2019 års Nils Holgersson-undersökning med bilagor i pdf-format här.


Ladda ner bilagorna 1-3 som innehåller tabeller med resultat från 2019 års undersökning här.