Stadgar


Här hittar du normalstadgar för bostadsrättsförening, Intresseförening. Observera att detta är normalstadgar och att lokala tillägg i stadgarna, som inte strider mot normalstadgarna, kan finnas i din förening.


Här hittar du stadgarna för respektive Intresseförening.