Medlemsföreningar i Lunds Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Lunds Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf  

Antal
andelar

Byggnads
år

Antal
lägenheter

RB Brf Dalbyhus nr 1

      

248

1996

24

RB Brf Lundahus nr 4

 

168

1986

  56

RB Brf Ladusvalan i Lund

 

1 204

1990

102

RB Brf Valdemar

 

3 258

1989

129

RB Brf Margretedal i Lund

 

222

2006

74

Brf Solhöjden i Lund   249 2006 83
RB Brf Snäckan i Lund   84 2011 28
RB Brf Källby Vång   60 2012 20
RB Brf Källby Äng   96 2012 32
RB Brf Källby Slätt   60 2015 20
RB Brf Trädgårdshusen i Lund    48   16
RB Brf Tornhuset   51   17
RB Brf Musslan   72   24
Brf Solfångaren 5   162   54
Bonums Brf Anemonen i Dalby   123   41
RB Brf Källby Dal   171   57
RB Solkatten i Lund   23 2019 23
RB Brf St: Lars Park i Lund   165   55
Brf Solskenet i Lund   681   227