Medlemsföreningar i Burlövs Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Burlövs Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf  

Antal

 

andelar

Byggnads

 

år

Antal

 

lägenheter

RB Brf Burlövshus nr 1      

5 001

1965

467

RB Brf Burlövshus nr 4  

210

1982

70

RB Brf Burlövshus nr 5  

138

1983

46

Bonum Brf Alunda i Åkarp   31   31