Medlemsföreningar i Eslövs Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Eslövs Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf  

Antal

 

andelar

Byggnads
år

Antal
lägenheter

RB Brf Eslövshus nr 1  

 45

 1946

 15

RB Brf Eslövshus nr 3      

72

1955

24

RB Brf Eslövshus nr 4  

180

1958

60

RB Brf Eslövshus nr 5  

123

1961

 41

RB Brf Eslövshus nr 6

 

162

1963

 54

RB Brf Eslövshus nr 7  

204

1963

 51

RB Brf Eslövshus nr 8

 

400

1971

 48

RB Brf Renen i Eslöv    

200

1990

 61

RB Brf Eslövshus nr 10  

52

 

 16

RB Brf Vikingen i Gårdstånga    

2 226

 

28

RB Brf Järnvägsknuten i Harlösa    

51

 

 17

RB Brf Hemvärnet  

1 268

 

 34

RB Brf Eslövshus nr 17  

51

 

 17

RB Brf Eslövshus nr 18  

90

 

 30

RB Brf Stehagen   87   29
Brf Eslövslantmannen   39   13
RB Brf Bellis   42   14