Medlemsföreningar i Kristianstads Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Kristianstads Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf  

Antal

 

andelar

Byggnads
år

Antal
lägenheter

RB Brf Kristianstadshus nr 1     

189

1945

63

RB Brf Kristianstadshus nr 2  

162

1947

54

Brf Björket i Kristianstad

 

90

1999

30

KHF Göingebygdens Trygga Hem   309   103
Boken i Kristianstad   109   327