Medlemsföreningar i Kävlinge Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i KävlingeKommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf  

Antal andelar

Byggnads år

Antal lägenheter

RB Brf Furulundshus nr 1      

1 096

1961

 32
RB Brf Kävlingehus nr 4  

108

1964

36

RB Brf Kävlingehus nr 5

 

54

1966

18

RB Brf Bogesholm

 

253

1984

 78

RB Brf Kävlingehus nr 8

 

1 135

1987

60

RB Brf Spjutet i Kävlinge  

 1 095

 

 35

RB Brf Älvan i Kävlinge  

2 115

1989

55

RB Brf Solgläntan i Löddeköpinge  

208

 

 34

RB Brf Kävlingehus nr 15  

84

 1992

 28

Bounums Brf Löddepark   87 2013 29
Brf Tallkronan i Furulund   39   13
Bonum Brf Kilen   53   53