Medlemsföreningar i Lomma Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Lomma Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf  

Antal andelar

Byggnads år

Antal lägenheter

RB Brf Lommahus nr 1     

1 283

1986

34

RB Brf Skrattmåsen i Lomma 

 

340

1987

70

RB Brf Lommahus nr 3

 

234

1991

78