Medlemsföreningar i Svedala Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Svedala Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf  

Antal

 

andelar

Byggnads

år

Antal
lägenheter

RB Brf Vita skolan i Svedala     

30

1992

31