Medlemsföreningar i Vellinge Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Vellinge Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:

Brf

Antal
andelar

Byggnads
år

Antal
lägenheter