Konsumentfrågor
_________________________________________________________________________

Nils Holgerssons undersökningen:
I rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”
jämför man kostnader för avfall, vatten och avlopp, el och uppvärmning i olika kommuner. Denna rapport uppdateras varje år.

Läs hela rapporten här.

Prisdialogen:
Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs mer om Prisdialogen här.

Följande företag är medlemmar i Prisdialogen i vår region: