Medlemsföreningar i Bromölla Kommun

Följande bostadsrättsföreningar i Bromölla Kommun är medlemmar Intresseföreningen i Södra & Mellersta Skåne:
 
Brf   Antal
andelar
Byggnads
år
Antal
lägenhete
r
Brf Kanalen   105   35
RKHF Pynten i Bromölla   102   34