Utbildningsprogram 2023 Niklas Pettersson
2023-02-01

Utbildningskatalogen för 2023 är klar och är utskickad digitalt till samtliga föreningarna.


I årets program kan du också finna många aktiviteter. Vi kommer både ha digitala och fysiska utbildningarna under året.

Vi ser fram mot Ert deltagande i våra
utbildningar!

Läs programmet här: 
Utbildningskatalogen 2023